Burnout | Maastricht & Bunschoten Spakenburg | Limburg | Innerfresh

Behandeling Burn-out

Innerfresh behandelt Burnoutklachten al jaren met succes. Het behandelprotocol is een algemeen effectief behandelplan dat individueel aangepast kan worden afhankelijk van de aanwezige klachten en oorzaken. De behandeling bestaat uit 4 tot 5 consulten met een tussenpozen van 4 tot 6 weken, aangevuld met voedingssupplementen. Bij elk consult zal de voeding ter sprake komen en gekeken worden naar verbeterpunten.

Wat is een Burn-out
Het Burn-outsyndroom is één van de steeds vaker voorkomende klachten van deze jachtige tijd. Het overkomt vooral mensen die hoge eisen aan zichzelf stellen en moeilijk van zichzelf accepteren dat ze iets niet kunnen. Mensen met een burn-out zijn teleurgesteld in zichzelf. Dat kan leiden tot moeheid, faalangst, allerlei lichamelijke klachten en tot slot volledige uitputting. Zonder gerichte therapie kan Burn-out leiden tot zeer langdurige uitschakeling. 

 

In de DSM-IV is Burn-out opgenomen onder de aanpassingsstoornissen (denkneuroses) en is onder andere het gevolg van:

- Onverwerkte emoties en een gebrek aan basisbehoeften (in de jeugd). 
- Een star destructief denkpatroon.
- Aanhoudende ononderbroken alertheid ofwel chronische stress.

Burn-out is een psychologische term voor het gevoel opgebrand te zijn, geen energie of motivatie meer vinden voor de bezigheden op het werk. De term burn-out werd begin jaren '70 voor het eerst gebruikt door de Amerikaanse psychotherapeuten Herbert Freudenberger en Christina Maslach. Burn-out bestaat volgens hen uit drie, min of meer samenhangende verschijnselen:

- Uitputting (een gevoel van extreme vermoeidheid).

- Cynisme (afstand nemen van het werk, dan wel de mensen met wie men werkt).

- Verminderde persoonlijke bekwaamheid (het gevoel dat men minder goed presteert dan in het verleden het geval was, ook wel verminderd werkgerelateerd zelfvertrouwen).

 

Het verminderde gevoel van zelfvertrouwen lijkt geen centraal onderdeel van het burn-outsyndroom te zijn, terwijl een aantal wetenschappers burn-out als een vorm van depressie en extreme vermoeidheid ziet. Burn-out overspannenheid en depressie liggen dicht bij elkaar.

Twee Vormen

De eerste vorm van burn-out is de gewone, waarbij iemand eenvoudig opgebrand is. Dit uit zich in futloosheid, grote concentratieproblemen, vermoeidheid, chaotisch denken en soms in huilbuien. Iemand met een burnout wil wel, maar kan niet meer. Prikkels uit de omgeving, zelfs wat een ander zegt, dringen nauwelijks meer door en worden niet verdragen. De eigen stem klinkt mat en monotoon. Voor iemand die dit nooit heeft meegemaakt is de impact die een burnout heeft nauwelijks voor te stellen.

De tweede vorm van burn-out is gecompliceerder, vanwege de combinatie met angsten. Roofbouw op jezelf, frustratie, verdriet of een combinatie daarvan kan leiden tot vervelende lichamelijke reacties. Zo kan een persoon met burn-out op de snelweg ineens het gevoel krijgen helemaal weg te vallen en denken dat het einde nabij is. In zo’n geval is iemand bijna opgebrand, alleen reageerde zijn of haar lichaam niet of niet alleen met vermoeidheid en concentratieverlies, maar met een plotselinge angstige reactie. De hersenen leggen een verband tussen de situatie (de snelweg) en de angstige reactie. Daardoor wordt diegene overmatig alert op lichamelijke verschijnselen en durft hij of zij steeds minder te ondernemen.

8 Groepen

Mensen die het meeste risico lopen op een burn-out zijn in te delen in acht groepen:

  1. De zogenaamde "gedwongen perfectionisten": mensen die carrière willen maken, veel verantwoordelijkheidsgevoel hebben en geen fouten willen maken.

  2. Mensen die niet met veranderde werkomstandigheden kunnen omgaan. Ze hebben bijvoorbeeld een nieuwe chef en werken te lang en te vaak onder druk.

  3. Degenen die hard werken en thuis veel spanningen hebben of een persoonlijk verlies moeten verwerken. Daardoor kunnen ze geen ontspanning meer vinden.

  4. Mensen die weinig besef van tijd hebben, die alles uitstellen en met alles te laat zijn. Daardoor ontstaan er problemen en verliezen ze het overzicht.

  5. Mensen die hun hele leven veiligheid gezocht hebben in hun positie, hun financiële onafhankelijkheid en hun thuisbasis en die plotseling geconfronteerd worden met onveiligheid, bijvoorbeeld door morele chantage, bedreigingen of een ontrouwe partner.

  6. Mensen die zich altijd verantwoordelijk voelen voor anderen en geen nee kunnen zeggen. In deze groep vinden we veel mensen die in de gezondheidszorg werken.

  7. De gedrevenen die het jammer vinden dat een dag maar 24 uur heeft. Ze verzetten bergen en zijn vrijwel continu aan het werk. 

  8. Vrouwen in een dubbelfunctie. Vaak hebben zij het gevoel dat ze zich in hun werk extra moeten bewijzen, terwijl ze thuis ook nog de meeste verantwoordelijkheid nemen. 

Oorzaken

Iemand die gevoelig is voor burnout maakt op onderbewust niveau kleine fouten bij de verwerking van zintuiglijke informatie. Onder grote (werk)druk kunnen zulke foutjes op den duur tot burn-out leiden. Het heeft te maken met de manier waarop het onderbewuste de zintuiglijke gewaarwordingen presenteert. Dit is het gevolg van oude onverwerkte emoties in het verleden en verwondingen door een gebrek aan basisbehoeften tijdens de jeugd.

Maak nu een afspraak door te bellen met Aschwin via 0651249421 of laat een bericht achter op onze contactpagina.

Photo by ZACHARY STAINES on Unsplash

_____________________
Innerfresh
www.innerfresh.nl 
Locatie in Maastricht en in midden Nederland in Bunschoten Spakenburg
MBOG licentienummer: 635 TL - AGB-code is: 90-034938 - Praktijk AGB-code is: 900-13889
IBAN code: NL10ABNA0608896152 - KVK nummer: 14084394
Algemene voorwaarden MBOG