top of page

Acerca de

Bowel program

blue-plate-topped-with-fruit-veggies-top-wooden-table-generative-ai_97167-8963.jpg

What does it mean

The program is intended for those who suffer from stomach problems. This can be very diverse, but many people suffer from a bloated stomach. Sometimes the stomach swells during the day, but more often than not people get up with it. Constipation is also a major problem and is often accompanied by a bloated stomach. You may experience tension, but also a stabbing pain. The cause lies in the liver and bile that can no longer detoxify properly. Your intestines then become somewhat sludged, as it were, this sludge layer is called a biofilm. This biofilm can house various pathogens (viruses, bacteria, fungi, parasites), which are difficult to reach for the immune system. The immune system is therefore continuously stimulated, where a lot of energy is spent. One is just a bit tired and the other constantly has vague complaints that look like the flu or a cold, but are not real.

What exactly are we going to do?

The program lasts approximately two to four weeks and consists of four contact moments of +/- 1 hour. During the first consultation we discuss the complaints and take a measurement (more information) to see which pathogens are the cause and which organs need attention. You will then receive nutritional advice, advice for a number of supplements and we will see when you can/want to start. During the second and third consultation we do a colonic irrigation (more information) and the fourth consultation is the evaluation, second measurement and follow-up advice. Practice shows that most intestinal complaints have passed or have become a lot milder, but sometimes it is necessary to continue with the nutritional advice and supplements given. This will be discussed in the fourth consultation.

What does it cost?

The four consultations, including measurements, nutritional advice and colonics, total €330. The supplements can vary per person and it is therefore difficult to give a fixed price, but take into account an amount of 100 to 150 euros.

Reimbursements

We are affiliated with the professional association MBOG and this means that you will be partially reimbursed from most supplementary insurance policies. The reimbursement can amount to € 300 per program, but please contact me so that I can check it for you and you will not be faced with any surprises afterwards.

Who is this program intended for:

 • Bloating

 • Constipation

 • Tension in the abdomen

 • Abdominal pain

 • Being overweight

 • Eczema or other skin issues

 • Low energy

 • Headache

 • Swollen glands

 • Menstrual pain

 • Nausea

 • Brain fog

 • SIBO

 • IBS

Voor wie

 • Voor iedereen die een gezonde spijsverting wilt

 • Opgeblazen buik

 • Obstipatie

 • Spanning op de buik

 • Stekende buikpijn

 • Afvallen

 • Eczeem of andere huidklachten

 • Weinig energie

 • Hoofdpijn

 • Opgezette klieren

 • Menstruatie pijn

 • Misselijkheid

 • Brainfog

 • SIBO

 • PDS

bespreken we de klachten en doen we een meting (meer info) om te kijken welke ziekteverwekkers aan de basis liggen en welke organen aandacht nodig hebben. Je krijgt dan een voedingsadvies mee, het advies voor een aantal supplementen en kijken we wanneer je kunt/wilt beginnen. Tijdens het tweede en derde consult doen we een darmspoeling (meer info) en het vierde consult is de evaluatie, tweede meting en vervolgadvies. De praktijk laat zien dat dan de meeste darmklachten voorbij zijn of een stuk milder zijn geworden, maar soms is het nodig om nog even door te gaan met het gegeven voedingsadvies en supplementen. Dit wordt dan ook besproken in het vierde consult. 

Wat kost het?

De vier consulten, inclusief meting, voedingsadvies en darmspoelingen komen totaal op € 330,-. De supplementen kunnen variëren per persoon en is daarom lastig een vaste prijs voor te geven, maar houdt rekening met een bedrag van 100 tot 150 euro.

Vergoedingen

We zijn aangesloten bij de beroepsvereniging MBOG en dit houdt dat u een gedeelte vergoedt wordt vanuit de meeste aanvullende verzekeringen. De vergoeding kan oplopen naar € 300,- per programma, maar neem aub contact op zodat ik het voor u kan nakijken en u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Laten we aan de slag gaan

Kom in contact, zodat we snel kunnen werken aan jou buik!

Dank je wel voor je bericht!
bottom of page